Generelle betingelser – All Inclusive WEB-Shop

WEB-Shop konceptet er specielt designet til privatpersoner og mindre virksomheder og selvom vi vil bestræbe os på at finde en løsning der passer netop til dine produkter og din forretning, er der nogle generelle betingelser og retningslinjer der er gældende. De vigtigste af disse er listet her på siden.

Produktrettigheder
 • Ved indgåelse af en WEB-Shop aftale skriver du samtidig under på, at du er i besiddelse af de nødvendige rettigheder til at sælge og/eller distribuere de produkter som du får opbevaret, håndteret og distribueret gennem All-In Lagerhotellet.
 • Vi betinger os til enhver tid retten til, at få dokumentation for disse rettigheder i form af forhandler-/distributionsaftaler med producenten e.l.
Ordrehåndtering og forsendelse
 • Er WEB-Shop aftalen kombineret med en All-In Lagerhotel løsning klarer vi alt omkring ordrehåndtering og forsendelse.
 • Er der ikke knyttet en All-In lagerhotel aftale til WEB-Shoppen skal du melde tilbage til NASECH når din ordre er ekspederet, således at vi kan trække pengene på slutkundens konto. Dette må nemlig ikke ske før varerne fysisk er afsendt til modtageren.
Afbrydelse af WEB-shop
 • Vi kan lukke WEB-Shoppen helt eller midlertidigt i så fald, at fakturere ikke betales til tiden, abonnementsaftalen ikke forlænges eller anden form for misligholdelse eller anden tvist.
 • For at kunne genåbnet en WEB-Shop skal alt udestående afregnes.
Negativ liste – produkter som ikke accepteres
 • Pornografisk film eller billedmateriale.
 • Narkotika, ulovlige lægemidler og kosttilskud.
 • Alle former for våben og ammunition.
 • Fødevarer.
 • Receptpligtig medicin – grossist virksomhed accepteres dog.
 • Andre produkter der i karakter eller omfang kræver specielle tilladelser.
Afregning m.m.
 • Der betales et engangsbeløb ved indgåelse af en WEB-Shop aftale.
 • Adgangen til WEB-Shoppen og de tilhørende services og funktioner fungerer som en abonnementsordning, hvor der forud betales for et halvt år ad gangen.
 • Abonnementer trækkes automatisk via tilmelding af Dankort eller andet kreditkort.
 • Abonnementer kan opsiges med tre måneds varsel til udgangen af en abonnementsperiode.
 • For kunder der også har en All-In Lagerhotel aftale fratrækkes lagerhåndteringer m.v. inden udbetaling af salg fra WEB-Shop.
 • Udbetaling af omsætning sker enten pr. måned eller pr. kvartal. Der er dog minimumsgrænser for hvor lidt der udbetales. Ikke udbetalte beløb overføres til den efterfølgende afregningsperiode.

Ring og hør mere

+45 2077 4568

Skriv til os

Kontaktformular

Bestil WEB-Shop

Gå WEB-Shop